Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

PROTOKOL 1_13012015_pages 1-3.pdf[публикувано на 18.01.2015г. в 14:31ч.]
PROTOKOL 1_13012015_page 4.jpg[публикувано на 18.01.2015г. в 14:31ч.]
Protokol2_26022015.jpg[публикувано на 6.03.2015г. в 11:31ч.]
Protokol3_17032015_page1.tif[публикувано на 17.03.2015г. в 13:21ч.]
Protokol3_17032015_page2.tif[публикувано на 17.03.2015г. в 13:21ч.]
Protokol3_17032015_page3.tif[публикувано на 17.03.2015г. в 13:21ч.]
PROTOKOL 4_26032015_page3.jpg[публикувано на 27.03.2015г. в 11:50ч.]
PROTOKOL 4_26032015_pages1-2.pdf[публикувано на 27.03.2015г. в 11:50ч.]
Protokol 5_01042015_page5.jpg[публикувано на 01.04.2015г. в 19:00ч.]
Protokol 5_01042015_pages1-4.pdf[публикувано на 01.04.2015г. в 19:00ч.]