Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

6292_03_2016.jpg[публикувано на 18.04.2016г. в 13:04ч.]
6292_04_2016.jpg[публикувано на 16.05.2016г. в 7:54ч.]
6292_05_2016.jpg[публикувано на 17.06.2016г. в 16:10ч.]
6292_06_2016.jpg[публикувано на 18.07.2016г. в 12:55ч.]
6293_06_2016.jpg[публикувано на 18.07.2016г. в 12:55ч.]
6293_07_2016.jpg[публикувано на 18.08.2016г. в 10:10ч.]
6293_08_2016.jpg[публикувано на 19.09.2016г. в 9:51ч.]
6293_09_2016.jpg[публикувано на 18.10.2016г. в 13:39ч.]