Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

6354_04_2016.jpg[публикувано на 16.05.2016г. в 7:55ч.]
6354_05_2016.jpg[публикувано на 17.06.2016г. в 16:11ч.]
6349_05_2016.jpg[публикувано на 17.06.2016г. в 16:11ч.]
6354_06_2016.jpg[публикувано на 18.07.2016г. в 12:57ч.]
6349_07_2016.jpg[публикувано на 18.08.2016г. в 10:30ч.]