Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

5909_09_2015.jpg[публикувано на 16.10.2015г. в 8:40ч.]
5909_10_2015.jpg[публикувано на 17.11.2015г. в 13:27ч.]
5910_12_2015.jpg[публикувано на 18.01.2016г. в 9:34ч.]