Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

6353_07_2016.jpg[публикувано на 18.08.2016г. в 10:11ч.]
6353_08_2016.jpg[публикувано на 19.09.2016г. в 9:50ч.]