Съобщение за отваряне на ценови предложения [публикувано на 27.01.2016г. в 16:30ч.]