Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях

Договор 6378 от 11/04/2016 с „Маримпекс 7“ ЕООД[публикувано на 21.04.2016г. в 7:46ч.]
Договор 6388 от 18/04/2016 със „Сименс Хелткеър“ ЕООД[публикувано на 09.05.2016г. в 10:08ч.]