Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях

Договор 6426 от 16.05.2016 г. с „Фьоникс фарма“ ЕООД[публикувано на 10.06.2016г. в 9:08ч.]
Договор 6483 от 30.05.2016 г. с „Рош България“ ЕООД[публикувано на 10.06.2016г. в 9:08ч.]
Договор 6484 от 30.05.2016 г. с „Про Фармация“ ЕООД[публикувано на 10.06.2016г. в 9:08ч.]
Договор 6485 от 25.05.2016 г. със „Софарма Трединг“ АД[публикувано на 10.06.2016г. в 9:08ч.]
Договор 6486 от 30.05.2016 г. с „Търговска лига - национален апгечен център“ АД[публикувано на 10.06.2016г. в 9:08ч.]
Договор 6487 от 25.05.2016 г. с „Медекс“ ООД[публикувано на 10.06.2016г. в 9:08ч.]