Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Образци на декларации

Декларации за подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП[публикувано на 19.02.2016г. в 17:16ч.]
Декларация за приемане условията в проекта на договор по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП[публикувано на 19.02.2016г. в 17:16ч.]
Декларация за свързаност по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП[публикувано на 19.02.2016г. в 17:16ч.]
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП[публикувано на 19.02.2016г. в 17:16ч.]