„Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните уредби в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година“