Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

АД-2661 от 12/12/2014 Избор на изпълнител за абонаментно обслужване на специализиран софтуер, собственост на МБАЛ „Света Марина” ЕАД