Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

6379_05_2016.jpg [публикувано на 17.06.2016г. в 16:24ч.]
6379_06_2016.jpg [публикувано на 18.07.2016г. в 13:26ч.]
6379_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 10:25ч.]
6379_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:59ч.]
6379_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 13:59ч.]
6379_10_2016.jpg [публикувано на 28.10.2016г. в 10:05ч.]
6379_11_2016.jpg [публикувано на 15.12.2016г. в 15:20ч.]
6379_12_2016.jpg [публикувано на 06.01.2017г. в 10:14ч.]