Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях

Анекс на договор № 6466 от 13.06.2016 г..pdf[публикувано на 11.01.2019г. в 12:07ч.]
Анекс на договор № 6451 от 13.06.2016 г..pdf[публикувано на 20.03.2019г. в 16:28ч.]
Договор 6428 от 13.06.2016 г. с „Юнимедика“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:46ч.]
Договор 6429 от 13.06.2016 г. със „Сико-Фарма“ ООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:47ч.]
Договор 6430 от 13.06.2016 г. с „Прохелт“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:47ч.]
Договор 6431 от 13.06.2016 г. с „Инфомед“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:47ч.]
Договор 6432 от 13.06.2016 г. с „Биомедика България“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:47ч.]
Договор 6433 от 13.06.2016 г. с „Грин БГ“ ООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:47ч.]
Договор 6434 от 13.06.2016 г. с „Ви енд Ди Съвисис“ ООД.pdf[публикувано на 08.07.2016г. в 9:47ч.]
Договор 6435 от 13.06.2016 г. със „Сани Мед“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:47ч.]
Договор 6436 от 13.06.2016 г. с „Хелмед България“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:49ч.]
Договор 6437 от 13.06.2016 г. с „Епсилон Медикал България“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:49ч.]
Договор 6438 от 13.06.2016 г. с „Медикал“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:49ч.]
Договор 6439 от 13.06.2016 г. с „Ди Ем Джи Клиник“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:49ч.]
Договор 6440 от 13.06.2016 г. с „Медисофтис“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:49ч.]
Договор 6441 от 13.06.2016 г. с „Дрегер Медикал България“ ЕООД.pdf[публикувано на 08.07.2016г. в 9:53ч.]
Договор 6442 от 13.06.2016 г. с „Б.Браун Медикал“ ЕООДn.pdf[публикувано на 08.07.2016г. в 9:53ч.]
Договор 6443 от 13.06.2016 г. с „3 Мед“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:53ч.]
Договор 6444 от 13.06.2016 г. с „Л.К.Б. България“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:53ч.]
Договор 6445 от 13.06.2016 г. с „Бикомед“ ООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:54ч.]
Договор 6446 от 13.06.2016 г. с „Интерагро 90“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:54ч.]
Договор 6447 от 13.06.2016 г. с „Медитрейд“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:54ч.]
Договор 6448 от 13.06.2016 г. с „Вакпак Медикал“ ООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:54ч.]
Договор 6449 от 13.06.2016 г. с „Интер Бизнес 91“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:54ч.]
Договор 6450 от 13.06.2016 г. с „Топ Хоспитал Сървис“ АД.pdf[публикувано на 08.07.2016г. в 9:54ч.]
Договор 6451 от 13.06.2016 г. с „Медикеър България“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:57ч.]
Договор 6452 от 13.06.2016 г. с „Медилон“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:57ч.]
Договор 6453 от 13.06.2016 г. с „Булмар МЛ“ ООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:57ч.]
Договор 6454 от 13.06.2016 г. с „Диамед“ ООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:57ч.]
Договор 6455 от 13.06.2016 г. със „Софарма трейдинг“ АД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:57ч.]
Договор 6456 от 13.06.2016 г. с „Парамедика“ ООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:57ч.]
Договор 6457 от 13.06.2016 г. с „Кардио Медикал“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:00ч.]
Договор 6458 от 13.06.2016 г. с „Неуро“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:00ч.]
Договор 6459 от 13.06.2016 г. с „Ридаком“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:00ч.]
Договор 6460 от 13.06.2016 г. с „Биотроник България“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:00ч.]
Договор 6461 от 13.06.2016 г. с „Девимед“ ООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:00ч.]
Договор 6462 от 13.06.2016 г. с „Екос Медика“ ООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:00ч.]
Договор 6463 от 13.06.2016 г. с „Медитех“ ООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:00ч.]
Договор 6464 от 13.06.2016 г. с „Хелт-2000“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:00ч.]
Договор 6465 от 13.06.2016 г. с „Дъчмед интернешанъл“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:03ч.]
Договор 6466 от 13.06.2016 г. с „МТИ“ ООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:03ч.]
Договор 6467 от 13.06.2016 г. с „Ортосинтез-1“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:03ч.]
Договор 6468 от 13.06.2016 г. с „Маримпекс-7“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:03ч.]
Договор 6469 от 13.06.2016 г. с „Медимаг“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:03ч.]
Договор 6470 от 13.06.2016 г. с „Агарта-ЦМ“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:03ч.]
Договор 6471 от 13.06.2016 г. със „Сърджимед“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:03ч.]
Договор 6472 от 13.06.2016 г. с „Възраждане Касис“ ООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:35ч.]
Договор 6473 от 13.06.2016 г. с „Медикард“ ООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:49ч.]
Договор 6474 от 13.06.2016 г. с „Лабко“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:03ч.]
Договор 6475 от 13.06.2016 г. с „Гюс“ ООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:35ч.]
Договор 6476 от 13.06.2016 г. с „Аквахим“ АД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:05ч.]
Договор 6477 от 13.06.2016 г. с „РСР“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:05ч.]
Договор 6478 от 13.06.2016 г. с „Ливеда Мед 2000“ ООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:05ч.]
Договор 6479 от 13.06.2016 г. с „Булмед 2000“ ООД[публикувано на 08.07.2016г. в 9:54ч.]
Договор 6480 от 13.06.2016 г. с „МСБ“ ЕООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:05ч.]
Договор 6481 от 13.06.2016 г. с „Истлинк България“ ООД[публикувано на 08.07.2016г. в 10:05ч.]