Публична покана [публикувано на 14.03.2016г. в 16:22ч.]