Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

6382_06_2016.jpg [публикувано на 18.07.2016г. в 13:29ч.]
6382_07_2016.jpg [публикувано на 18.08.2016г. в 10:28ч.]
6382_09_2016.jpg [публикувано на 18.10.2016г. в 14:04ч.]
6382_10_2016.jpg [публикувано на 17.11.2016г. в 10:07ч.]
6382_11_2016.jpg [публикувано на 15.12.2016г. в 15:23ч.]
6382_12_2016.jpg [публикувано на 06.01.2017г. в 10:16ч.]