Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите

6399_05_2016.jpg[публикувано на 06.06.2016г. в 16:33ч.]
6398_08_2016.jpg[публикувано на 09.09.2016г. в 10:00ч.]
6399_08_2016.jpg[публикувано на 19.09.2016г. в 10:00ч.]
6399_09_2016.jpg[публикувано на 18.10.2016г. в 14:05ч.]