Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2016-11 Закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо за нуждите на Отделението по ортопедия и травматология в МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна