Номер на преписката
Наименование на процедурата
Връзка към процедурата
Краен срок за получаване на оферти/заявления
Статус
2016-26
Избор на доставчик  на активна нетна електрическа енергия  и координатор на балансираща група,  за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
30/01/2017; 16:30
възложена
9060035
Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на  PACS (Picture Archiving аnd Communication System)
27/12/2016; 16:30
възложена
2016-25
Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Първа клиника по вътрешни болести, Първа клиника по нервни болести и Клиника по урология
06/01/2017; 16:30
възложена
2016-24
Периодични доставки на лекарствени продукти за хемодиализа и лечение на хематологични и онкологични заболявания
05/01/2017; 16:30
възложена
2016-23
Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година
-
възложена
2016-22
Периодични доставки на чували за събиране и обеззаразяване на опасни болнични отпадъци, за период от две години
14/12/2016: 16:30
възложена
2016-21
Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса, за период от две години
12/12/2016; 16:30
възложена
2016-20
Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10
15/12/2016; 16:30
възложена
2016-19
Доставка на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Philips Gemini TF 16
23/11/2016; 16:30
възложена
2016-18
Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за период от три години
11/11/2016; 16:30
възложена
2016-17
Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
04/11/2016; 16:30
възложена
9056000
Закупуване на нова, напълно автоматизирана система за Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
15/09/2016; 16:30
възложена
9055176
Активиране на софтуерни приложения на Ядрено магнитен резонанс Siemens Magnetom Verio
24/08/2016; 16:30
възложена
2016-16
Избор на изпълнител на пълна сервизна поддръжка на робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo, за период от една година
19/08/2016; 16:30
възложена
2016-15
Изработка, доставка и монтаж на различни видове мебелировка
18/08/2016; 16:30
възложена
2016-14
Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12
-
възложена
2016-13
Закупуване на три нови апарата за изкуствена белодробна вентилация
22/06/2016; 16:30
възложена
2016-12
Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ - Варна, ул. „Студунтска“ №1
30/05/2016; 16:30
прекратена
9053258
Закупуване на нов автомобил за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
31/05/2016; 16:30
възложена
Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на PACS (Picture Archiving аnd Communication System) Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Първа клиника по вътрешни болести, Първа клиника по нервни болести и Клиника по урология на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД Периодични доставки на лекарствени продукти за хемодиализа и лечение на хематологични и онкологични заболявания Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една Периодични доставки на чували за събиране и обеззаразяване на опасни болнични отпадъци, за период от две години Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса, за период от две години Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 за период от една година Доставка на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Philips Gemini TF 16 Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за период от три години Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна Закупуване на нова, напълно автоматизирана система за Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Активиране на софтуерни приложения на Ядрено магнитен резонанс Siemens Magnetom Verio Избор на изпълнител на пълна сервизна поддръжка на робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo, за период от една година Изработка, доставка и монтаж на различни видове мебелировка Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12 Закупуване на три нови апарата за изкуствена белодробна вентилация Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ - Варна, ул. „Студентска“ № 1 Закупуване на нов автомобил за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД