Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2016

Номер на преписката
Наименование на процедурата
Връзка към процедурата
Краен срок за получаване на оферти/заявления
Статус
2016-26
Избор на доставчик  на активна нетна електрическа енергия  и координатор на балансираща група,  за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
30/01/2017; 16:30
възложена
9060035
Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на  PACS (Picture Archiving аnd Communication System)
27/12/2016; 16:30
възложена
2016-25
Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Първа клиника по вътрешни болести, Първа клиника по нервни болести и Клиника по урология
06/01/2017; 16:30
възложена
2016-24
Периодични доставки на лекарствени продукти за хемодиализа и лечение на хематологични и онкологични заболявания
05/01/2017; 16:30
възложена
2016-23
Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година
-
възложена
2016-22
Периодични доставки на чували за събиране и обеззаразяване на опасни болнични отпадъци, за период от две години
14/12/2016: 16:30
възложена
2016-21
Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса, за период от две години
12/12/2016; 16:30
възложена
2016-20
Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10
15/12/2016; 16:30
възложена
2016-19
Доставка на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Philips Gemini TF 16
23/11/2016; 16:30
възложена
2016-18
Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за период от три години
11/11/2016; 16:30
възложена
2016-17
Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
04/11/2016; 16:30
възложена
9056000
Закупуване на нова, напълно автоматизирана система за Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
15/09/2016; 16:30
възложена
9055176
Активиране на софтуерни приложения на Ядрено магнитен резонанс Siemens Magnetom Verio
24/08/2016; 16:30
възложена
2016-16
Избор на изпълнител на пълна сервизна поддръжка на робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo, за период от една година
19/08/2016; 16:30
възложена
2016-15
Изработка, доставка и монтаж на различни видове мебелировка
18/08/2016; 16:30
възложена
2016-14
Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12
-
възложена
2016-13
Закупуване на три нови апарата за изкуствена белодробна вентилация
22/06/2016; 16:30
възложена
2016-12
Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ - Варна, ул. „Студунтска“ №1
30/05/2016; 16:30
прекратена
9053258
Закупуване на нов автомобил за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
31/05/2016; 16:30
възложена