Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Подобряване на качеството

През 2013 г. УМБАЛ „Света Марина” ЕАД – Варна бе атестирана от РЗИ и получи най-високото – III ниво на компетентност за следните болнични структури:

 1.  Клиника по медицинска онкология;
 2.  Клиника по вътрешни болести;
 3.  Клиника по пневмология и фтизиатрия;
 4.  Интензивно респираторно отделение и неинвазивна вентилация;
 5.  Клиника по физикална и рехабилитационна медицина;
 6.  Първа клиника по кардиология;
 7.  Интензивно кардиологично отделение;
 8.  Втора клиника по кардиология;
 9.  Клиника по ревматология;
 10.  Клиника по нефрология, остра и перитонеална диализа;
 11. Клиника по клинична хематология;
 12. Клиника по ендокринология и болести на обмяната;
 13. Клиника по гастроентерология;
 14. Първа клиника по нервни болести;
 15. Втора клиника по нервни болести;
 16. Отделение за интензивно лечение на нервните болести;
 17. Детска клиника;
 18. Първо детско отделение;
 19. Второ детско отделение;
 20. Трето детско отделение;
 21. Детско отделение за интензивно лечение;
 22. Детска клиника по клинична хематология и онкология;
 23. Първа клиника по хирургия;
 24. Клиника по анестезиология и интензивно лечение;
 25. Втора клиника по хирургия;
 26. Клиника по гръдна хирургия;
 27. Клиника по урология;
 28. Клиника по съдова хирургия;
 29. Отделение по кардиохирургия;
 30. Клиника по ушни, носни и гърлени болести;
 31. Клиника по лицево – челюстна хирургия;
 32. Първа психиатрична клиника;
 33. Отделение за детско – юношеска психиатрия;
 34. Втора психиатрична клиника;
 35. Отделение по съдебна психиатрия;
 36. Трета психиатрична клиника за лечение на психози (психични разстройства) в старческа възраст;
 37. Клиника по инфекциозни болести;
 38. Клиника по неврохирургия;
 39. Отделение по ортопедия и травматология;
 40. Клиника по диализа;
 41. Клиника по образна диагностика;
 42. Лаборатория по микробиология и вирусология.

 

УМБАЛ „Света Марина” ЕАД – Варна в продължение на години работи по проект за сертифициране от Европейската фондация за управление на качество (EFQM), преодолявайки последователно съответните нива. УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД – Варна бе първата в страната сертифицирана и то с отлични оценки на две нива - Level 1 "Committed to Excellence”, и Level 2 “Recognized for Excellence”.

След придобиването на второ ниво, болницата кандидатства за следващото ниво на признание.

През 2013г. Европейската фондация за мениджмънт на качеството ревизира, разработената от нея системата за оценяване, и въведе нови, още по – високи стандарти за оценка на качеството.

През април 2014г. на територията на лечебното заведение беше извършен пореден одит по системата за управление на качеството на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM), който завърши с присъждането на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна на сертификат за най – високото ниво на управление на качеството “Recognized for Excellence 3 star” валиден за срок от 2 години.

 

Информация за Европейската фондация

за мениджмънт на качеството (EFQM)

и разработеният от нея модел за оценка

на управление на качеството

През 1988 г., 14 водещи фирми учредяват “Европейска фондация за управление на качеството” (EFQM) със следните основни цели:

- Да стимулира и подпомага организациите в Европа за усъвършенстване на дейностите, водещи към удовлетворяване на клиенти и собствени служители, позитивно влияние върху обществото и резултати от бизнеса;

- Да подкрепя мениджърите в ускоряване на процеса на превръщане на организационното съвършенство в решаващ фактор за постигане на глобално конкурентно предимство.