Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях

Договор 5888 от 23/03/2015 „Екос Медика“ стр.5[публикувано на 30.03.2015г. в 9:58ч.]
Договор 5888 от 23/03/2015 „Екос Медика“ стр.1-4[публикувано на 30.03.2015г. в 9:58ч.]
Приложение към 5888 от 23/03/2015 „Екос Медика“ [публикувано на 30.03.2015г. в 9:58ч.]