Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите

Освобождаване на гаранция за участие на „Екос Медика“ ООД [публикувано на 24.03.2015г. в 13:54ч.]