Решение от 13/03/2015 за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка [публикувано на 13.03.2015г. в 9:50ч.]