Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Протокол 3 стр.3[публикувано на 13.03.2015г. в 9:51ч.]
Протокол 3 стр.1-2[публикувано на 17.08.2015г. в 12:36ч.]
Протокол 2[публикувано на 09.03.2015г. в 13:22ч.]
Протокол 1 [публикувано на 09.03.2015г. в 13:22ч.]