Протокол 3 стр.3 [публикувано на 13.03.2015г. в 9:51ч.]
Протокол 3 стр.1-2 [публикувано на 17.08.2015г. в 12:36ч.]
Протокол 2 [публикувано на 09.03.2015г. в 13:22ч.]
Протокол 1 [публикувано на 09.03.2015г. в 13:22ч.]