Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2015

наименование на процедурата
Връзка към процедурата
краен срок за подаване на оферти
статус
Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на  PACS (Picture Archiving аnd Communication System), собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година
28/12/2015
възложена
Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначение на зали за физиотерапия, находящи се на партерния етаж  на високото тяло в „Център за ядрено магнитен резонанс“ към  МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, находящ се в  ПИ № 1045 (УПИ на ВМИ), местност „Сотира“, по плана на гр. Варна, с идентификатор 10135.2555.330.27, с административен адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1, Община Варна
09/11/2015
възложена
Закупуване на оптични влакна за еднократна употреба, за трансуретрално въвеждане с цел провеждане на лазерна енергия от конзола до простата за извършване на вапоризация при доброкачествено уголемена простата
03/11/2015
възложена
Доставка и монтаж на мебели за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
02/11/2015
възложена
Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба за C-рамо Flurostar 7900, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба
29/07/2015
изпълнена
Закупуване на нов седемместен автомобил с фабрично инсталирана метан-газова уредба
27/07/2015
изпълнена
Доставка и въвеждане в експлоатация на два броя нови хемодиализни апарата
30/06/2015
изпълнена
Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба за C-рамо Ziehm Vision RFD, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба
24/06/2015
изпълнена
Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка, профилактика, текущ и авариен ремонт на асансьорните уредби в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр.Варна
06/03/2015
възложена
Избор на изпълнител за техническо обслужване, експлоатация и текущи ремонти на отоплителна инсталация в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, както и принадлежащите ѝ паро-кондензна и водопреносна системи, спирателна и регулираща арматура
06/03/2015
възложена
Периодични доставки на втечнен кислород за медицински цели в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година
06/03/2015
възложена
Доставка и пускане в експлоатация на бронхоскоп с интегриран фиброоптичен образовод (фибробронхоскоп), за нуждите на Клиника по пневмология и фтизиатрия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
20/02/2015
възложена
Периодични покупки на горива за нуждите на автопарка на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от две години
19/02/2015
възложена
Избор на доставчик на консумативи за принтери в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 3 (три) години
16/02/2015
възложена
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на телевизионна система в Онкоцентър на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
02/02/2015
възложена
Доставка и монтаж на 40 (четиридесет) броя електронни четци за пълна интеграция към Единна Регистрационна система за хоспитализация и дехоспитализация в лечебно заведение от НЗОК
02/02/2015
възложена