наименование на процедурата
Връзка към процедурата
краен срок за подаване на оферти
статус
Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на  PACS (Picture Archiving аnd Communication System), собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година
28/12/2015
възложена
Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначение на зали за физиотерапия, находящи се на партерния етаж  на високото тяло в „Център за ядрено магнитен резонанс“ към  МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна, находящ се в  ПИ № 1045 (УПИ на ВМИ), местност „Сотира“, по плана на гр. Варна, с идентификатор 10135.2555.330.27, с административен адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1, Община Варна
09/11/2015
възложена
Закупуване на оптични влакна за еднократна употреба, за трансуретрално въвеждане с цел провеждане на лазерна енергия от конзола до простата за извършване на вапоризация при доброкачествено уголемена простата
03/11/2015
възложена
Доставка и монтаж на мебели за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
02/11/2015
възложена
Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба за C-рамо Flurostar 7900, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба
29/07/2015
изпълнена
Закупуване на нов седемместен автомобил с фабрично инсталирана метан-газова уредба
27/07/2015
изпълнена
Доставка и въвеждане в експлоатация на два броя нови хемодиализни апарата
30/06/2015
изпълнена
Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба за C-рамо Ziehm Vision RFD, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба
24/06/2015
изпълнена
Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка, профилактика, текущ и авариен ремонт на асансьорните уредби в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр.Варна
06/03/2015
възложена
Избор на изпълнител за техническо обслужване, експлоатация и текущи ремонти на отоплителна инсталация в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, както и принадлежащите ѝ паро-кондензна и водопреносна системи, спирателна и регулираща арматура
06/03/2015
възложена
Периодични доставки на втечнен кислород за медицински цели в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година
06/03/2015
възложена
Доставка и пускане в експлоатация на бронхоскоп с интегриран фиброоптичен образовод (фибробронхоскоп), за нуждите на Клиника по пневмология и фтизиатрия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
20/02/2015
възложена
Периодични покупки на горива за нуждите на автопарка на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от две години
19/02/2015
възложена
Избор на доставчик на консумативи за принтери в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 3 (три) години
16/02/2015
възложена
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на телевизионна система в Онкоцентър на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
02/02/2015
възложена
Доставка и монтаж на 40 (четиридесет) броя електронни четци за пълна интеграция към Единна Регистрационна система за хоспитализация и дехоспитализация в лечебно заведение от НЗОК
02/02/2015
възложена
АД-2578 от 15/12/2015 г. Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на PACS (Picture Archiving аnd Communication System), собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година АД-2248/28/10/2015 Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначение на зали за физиотерапия, находящи се на партерния етаж на високото тяло в „Център за ядрено магнитен резонанс“ към МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна, находящ се в ПИ № 1045 (УПИ на ВМИ), местност „Сотира“, по плана на гр. Варна, с идентификатор 10135.2555.330.27, с административен адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” № 1, Община Варна АД-2216 от 23/10/2015 Закупуване на оптични влакна за еднократна употреба, за трансуретрално въвеждане с цел провеждане на лазерна енергия от конзола до простата за извършване на вапоризация при доброкачествено уголемена простата. Влакната трябва да бъдат съвместими с конзола GreenLight XPS Laser Therapy System. АД-2209 от 22/10/2015 Доставка и монтаж на мебели за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД АД-1626 от 20/07/2015 Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба за C-рамо Flurostar 7900, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба АД-1594 от 17/07/2015 Закупуване на нов седемместен автомобил с фабрично инсталирана метан-газова уредба АД-1395 от 19/06/2015 Доставка и въвеждане в експлоатация на два броя нови хемодиализни апарата АД-1310 от 16/06/2015 Закупуване и монтаж на нова рентгенова тръба за C-рамо Ziehm Vision RFD, при условията на демонтаж и връщане на производителя на старата тръба АД-573 от 23/02/2015 Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните уредби в МБАЛ “Света Марина“ ЕАД АД-572 от 23/02/2015 Избор на изпълнител за техническо обслужване, експлоатация и текущи ремонти на отоплителна инсталация в МБАЛ “Света Марина“ ЕАД, както и принадлежащите й паро-кондензна и водопреносна системи, спирателна и регулираща арматура АД-571 от 23/02/2015 Периодични доставки на втечнен кислород за медицински цели в МБАЛ „Света Марина” ЕАД за период от една година АД-493 от 11/02/2015 Доставка и пускане в експлоатация на бронхоскоп с интегриран фиброоптичен образовод (фибробронхоскоп) за нуждите на Клиника по пневмология и фтизиатрия в МБАЛ „Света Марина” ЕАД АД-486 от 10/02/2015 Периодични покупки на горива за нуждите на автопарка на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, за период от две години АД-445 от 06/02/2015 Избор на доставчик на консумативи за принтери в МБАЛ „Света Марина” ЕАД за период от 3 (три) години АД-118 от 23/01/2015 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на телевизионна система в Онкоцентър на МБАЛ „Света Марина” ЕАД АД-117 от 23/01/2015 Доставка и монтаж на 40 (четиридесет) броя електронни четци за пълна интеграция към Единна Регистрационна Система за хоспитализация и дехоспитализация в лечебно заведение от НЗОК