Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите

Освободена гаранция [публикувано на 19.05.2015г. в 7:38ч.]
Освобождаване на гаранция за участие [публикувано на 21.04.2015г. в 7:58ч.]