Закупуване на нов автомобил за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД