Закупуване на три нови апарата за изкуствена белодробна вентилация