Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Договор за обществената поръчка

Договор 6603 от 12.10.2016 г. с „Молекюлар Солушънс България“ ЕООД[публикувано на 26.10.2016г. в 9:52ч.]