Активиране на софтуерни приложения на Ядрено магнитен резонанс Siemens Magnetom Verio