Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Харта за правата и задълженията на пациента в МБАЛ "Света Марина" ЕАД

Харта за правата на пациента