Доставка на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Philips Gemini TF 16