Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса, за период от две години