Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 за период от една година