Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Договор за обществената поръчка

Договор 6684/11.01.2017 г. с „Молекюлар Солушънс България“ ЕООД трейдинг“ АД[публикувано на 14.02.2017г. в 14:57ч.]
Приложение 2 към договор[публикувано на 14.02.2017г. в 14:57ч.]