Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Международно сътрудничество

В контекста на избухналата в световен мащаб пандемия от Covid-19, международното сътрудничество претърпя очакван спад. През изминалата година обменът на знания и умения бе ограничен до електронна кореспонденция.