Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

В отговор на въпроси от запитване с вх. № ВК-178/29.01.2015год.

Otgovor po zapivane VK_178_29012015.jpg[публикувано на 30.01.2015г. в 15:17ч.]