Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

АД-445 от 06/02/2015 Избор на доставчик на консумативи за принтери в МБАЛ „Света Марина” ЕАД за период от 3 (три) години