Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по реда на ЗОП, открити след 15.04.2016 г.
Процедури по реда на ЗОП, открити преди 15.04.2016 г.
 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

 Договори по чл. 14, ал. 1 от ЗОП

информация

Възлагане по реда на чл. 21, ал. 6 във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Обява