Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2017

Номер на преписка
Наименование на процедурата
Връзка към процедурата
Краен срок за получаване на оферти/заявления
Статус
2017-28Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД информация-прекратена
9071962
Доставка, монтаж и обучение на персонала за работа с оборудване за полисомнографски център в МБАЛ „Света Марина“ ЕАДинформация08/01/2018; 16:30
възложена
9071700
Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на  PACS (Picture Archiving аnd Communication System), за срок от една годинаинформация02/01/2018; 16:30
възложена
2017-27Доставка на мамографски апарат, окомплектован с дигитализатор и 3 броя касетиинформация08/01/2018; 16:30
прекратена
2017-26
Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една годинаинформация
до 22/12/2017; 16:30
възложена
2017-25
Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Spirit Power, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръбаинформация
02/01/2018; 16:30
възложена
2017-24

Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 за период от една година

информация
11/01/2018; 16:30
възложена
2017-23
Доставка на нова нискотемпературна глава и адсорбер за поддържане на Криогенната система на апарат за MRI Signa HDx1.5T, производство на фирма GE, за нуждите на Клиника по образна диагностика в МБАЛ “Света Марина“ ЕАД, при условията на обратно изкупуване на повредената глава и адсорберинформация
22/12/2017; 16:30
възложена
2017-22
Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна, за период от тридесет и шест месецаинформация
10/01/2018; 16:30
затворена
9070744
Доставка и монтаж на резервни части - комплект плоскопанелен детектор и команден процесор: R25064 PaxScan System 2020+ Panel and CP2 за Ziehm Vision FD Vario 3D S/N 90260 за нуждите на Клиника по неврохирургия към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ при условията на демонтаж и обратно изкупуване на дефектиралите частиинформация
07/12/2017; 16:30
възложена
9070336

Доставка на модулна електрическа машина с комбинирано захранване за пробиване и рязане на кости за нуждите на Отделението по ортопедия и травматология към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна

информация
28/11/2017; 16:30
възложена
2017-21
Избор на изпълнител за промяна предназначение, основен ремонт и реконструкция на помещения, находящи се в Блок 3 на кота -3,30 в МБАЛ „Света Марина” ЕАД – гр. Варна, в ПИ с идентификатор 10135.2555.330 по КК и КР на гр. Варна в „Лаборатория за контрол на качеството и синтез на радиофармацевтици“ към Клиника по нуклеарна медицинаинформация
04/12/2017; 16:30
възложена
2017-20
Доставка на апаратура за извършване на неврохирургични интервенции и процедури за дълбока мозъчна стимулация за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАДинформация
07/12/2017; 16:30
възложена
2017-19
Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от три годиниинформация
08/12/2017; 16:30
възложена
2017-18

Доставка на дозиметрична апаратура и оборудване за нуждите на Клиника по лъчелечение в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна

информация
14/11/2017; 16:30
възложена
2017-17
Избор на изпълнител на пълна сервизна поддръжка на робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo, за период от една годинаинформация
07/11/2017; 16:30
възложена
2017-16

Избор на изпълнител за сервизна поддръжка на два броя мултимодални линейни ускорители собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година

информация
09/11/2017; 16:30
възложена
2017-15
Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от тринадесет месеца.информация
26/10/2017; 16:30
възложена
9068234
Доставка и монтаж на нов рентгенов генератор за дигитален рентгенов апарат тип С-рамо, модел ZIEHM Vision FD Vario 3D S/N 90206, за нуждите на Клиника по неврохирургия на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, при условията на демонтаж и обратно изкупуване на дефектиралия генератор
28/09/2017; 16:30
възложена
2017-14
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за обекти находящи се на територията на общинa Варна, за срок от три години
 
възложена
2017-13

Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, находящ се на територията на Технически университет, гр. Варна, ул. "Студентска" №1

 
възложена
2017-12

Периодични доставки на течни диализни концентрати и сол (натриев хлорид) за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години

28/06/2017; 16:30
възложена
2017-11
Доставка на природен газ за отопляване на сградния фонд на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за обекти, находящи се на територията на гр. Варна, район “Приморски“, бул. „Христо Смирненски“ № 1, бул. „Цар Освободител“ № 100 и ул. Студентска №1, за срок от три години
 
възложена
2017-10
Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ-Варна, ул. „Студентска“ № 1
05/07/2017; 16:30
прекратена
2017-09
Доставка, разработване, внедряване, адаптиране и поддържане на ERP система за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
04/08/2017; 16:30
възложена
2017-08
Избор на изпълнител за сключване на застраховка на лицата, които упражняват медицинска професия в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година
05/05/2017; 16:30
възложена
2017-07
Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф  Siemens Somatom Spirit Power, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба
02/05/2017; 16:30
възложена
2017-06
Избор на изпълнител за техническо обслужване, поддържане и текущи ремонти на отоплителната инсталация на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година
28/04/2017; 16:30
възложена
9062672
Избор на изпълнител на абонаментно поддържане на асансьорните уредби на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година
10/04/2017; 16:30
възложена
2017-05
Закупуване на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
12/04/2017; 16:30
възложена
9062460
Закупуване на оборудване за хирургическо лечение на предсърдно мъждене посредством криоаблация за нуждите на Клиника по кардиохирургия на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
05/04/2017; 16:30
възложена
2017-04
Периодични доставки на втечнен медицински кислород за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две години
06/04/2017; 16:30
възложена
2017-03
Периодични доставки на разтвори  за екстракорпорална хемодиализа,  сол и суха бикарбонатна субстанция  за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години
06/04/2017; 16:30
възложена
2017-02
Периодични доставки на разтвори и медицински изделия за лечение на пациенти на перитонеална диализа, за период от две години
27/03/2017; 16:30
възложена
2017-01
Избор на изпълнители на сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от две години
06/03/2017; 16:30
възложена
9061074
Закупуване на апарат за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
17/02/2017; 16:30
възложена
9061002
Закупуване на ендоскопска видеосистема със светлинен LED източник за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
15/02/2017; 16:30
възложена
9060911
Закупуване на нова ехографска система за нуждите на Клиника по детска клинична хематология и онкология на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
10/02/2017; 16:30
възложена
9060401
Разширение на съществуващата сървърна система на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, чрез закупуване на хардуерно оборудване и специализирани софтуерни продукти
19/01/2017; 16:30
възложена