Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Сключени договори с приложения

Приложение към договор 5867 от 27/02/2015 „ АТС - България” ООД стр.3[публикувано на 10.03.2015г. в 13:15ч.]
Приложение към договор 5867 от 27/02/2015 „ АТС - България” ООД стр.1-2[публикувано на 10.03.2015г. в 13:15ч.]
Договор 5867 от 27/02/2015 „ АТС - България” ООД стр.5[публикувано на 10.03.2015г. в 13:15ч.]
Договор 5867 от 27/02/2015 „ АТС - България” ООД стр.1-4[публикувано на 10.03.2015г. в 13:15ч.]