Решение от 27/04/2015 за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка [публикувано на 27.04.2015г. в 16:13ч.]