Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите

Освобождаване на гаранции за участие [публикувано на 19.05.2015г. в 11:11ч.]
Освободени гаранции за участие [публикувано на 19.06.2015г. в 5:57ч.]