Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Продължаващо обучение

Курсове и индивидуални обучения на медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти

НАРЕДБА № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

НАРЕДБА № 15 от 2.07.2008 г. за придобиване на специалност "обща медицина" от общопрактикуващите лекари

 

Утвърдени програми за специализация по Наредба 34 на МЗ

 
 
 
 

Авиационна медицина (пр)

Акушерство и гинекология

Анализ на лекарствените продукти

Анатомия, хистология и цитология

Ангиология

Анестезиология и интензивни грижи

Анестезиология и интензивно лечение

Биофизика

Биохимия (за биохимици, биолози и химици)

Биохимия

Болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)

Вирусология (пр)

Висцерална хирургия

Вътрешни болести

Гастроентерология

Гериатрична медицина

Гръдна хирургия

Детска гастроентерология

Детска дентална медицина

Детска ендокринология и болести на обмяната

Детска кардиология

Дентална клинична алергология

Детска клинична хематология и онкология

Детска неврология

Детска нефрология и хемодиализа

Дентална образна диагностика

Дентална, орална и лицево - челюстна хирургия

Детска пневмология и фтизиатрия

Детска психиатрия

Детска ревматолотия (пр)

Детска хирургия

Ендокринология и болести на обмяната

Епидемиология на инфекциозните болести

Икономика на здравеопазването

Инфекциозни болести

Кардиология

Кардиохирургия (пр)

Клинична алергология

Клинична фармация

Клинична хематология

Клинична химия

Клинична имунология

Клинична лаборатория

Клинична психология (пр)

Клинична токсикология

Клинична фармакология и терапия (пр)

Козметична (естетична) хирургия

Комунална хигиена

Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене

Кожни и венерически болести

Лабораторна имунология (за биолози, биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози)

Лечебни растения и билково дело

Лъчелечение

Лицево-челюстна хирургия

Медицина на бедствените ситуации и конспекти

Медицинска биология

Медицинска генетика

Медицинска зоология (пр)

Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Медицинска паразитология

Медицинска педагогика

Медицинска радиологична физика (за физици и инженери)

Медицинска санитарна физика (за физици и инженери)

Медицинска сестра за социални дейности

Медицинска онкология (пр)

Микробиология (микробиолози и биолози)

Микробиология

Неврохирургия

Неонатология (пр)

Нервни болести

Нефрология (пр)

Нуклеарна медицина

Образна диагностика

Обща дентална медицина

Обща и клинична патология

Обща медицина по Наредба 34 на МЗ

Обща хигиена

Обществено здравеопазване

Оперативно зъболечение и ендодонтия

Операционна и превързочна техника

Орална хирургия

Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика

Организация и икономика на фармацевтичното производство

Ортодонтия

Ортопедия и травматология

Очни болести

Пародонтология и заболявания на оралната лигавица

Патофизиология (пр)

Педиатрия

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

Пневмология и фтизиатрия (пр)

Правно регулиране в здравеопазването (пр)

Протетична дентална медицина

Професионални болести (пр)

Психиатрични грижи ( за медицински сестри и фелдшери )

Психиатрия (пр)

Първични здравни грижи

Радиационна хигиена (за биолози, физици и химици)

Радиационна хигиена

Радиобилогия (за биолози, физици и химици)

Радиобиология

Ревматология

Санитарна химия

Санитарно инженерство (за инженери и архитекти)

Социална медицина и обществено дентално здраве

Социална медицина и здравен мениджмънт

Спешна медицина

Спортна медицина (пр)

Съдебна медицина

Съдебна психиатрия

Съдова хирургия

Теоретични основи на медицинската химия (пр)

Технология на лекарствата с биофармация

Токсикология (за биолози, химици, ...)

Токсикология за лекари

Токсикология за фармацевти и лица с висше немедицинско образование

Трансфузионна хематология

Трудова медицина

УНГ-болести

Урология

Фармакология

Физикална и рехабилационна медицина (пр)

Физиология

Хигиена на ДЮВ

Хирургия

Хранене и диететика

 

 

Допълнителна информация

Колегиуми на Катедра по педиатрия за летен семестър на 2018 г. - 2019 г.