Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

Плащане по договор 5932 [публикувано на 19.06.2015г. в 5:59ч.]
Плащане по договор 5933 [публикувано на 19.06.2015г. в 5:59ч.]
Плащане по договор 5934 [публикувано на 19.06.2015г. в 5:59ч.]
5933_07_2015.jpg [публикувано на 19.08.2015г. в 10:24ч.]
5932_07_2015.jpg [публикувано на 19.08.2015г. в 10:24ч.]
5934_07_2015.jpg [публикувано на 19.08.2015г. в 10:24ч.]
5934_08_2015.jpg [публикувано на 15.09.2015г. в 9:27ч.]
5933_08_2015.jpg [публикувано на 15.09.2015г. в 9:27ч.]
5932_08_2015.jpg [публикувано на 15.09.2015г. в 9:27ч.]