Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Периодични доставки на разтвори и медицински изделия за лечение на пациенти на перитонеална диализа, за период от две години