Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Одобрените от изпълнителния директор на агенцията експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това

PK-K-5 Становище[публикувано на 26.02.2015г. в 15:56ч.]
PK-K-5 Доклад[публикувано на 11.03.2015г. в 16:07ч.]