Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

АД-486 от 10/02/2015 Периодични покупки на горива за нуждите на автопарка на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, за период от две години