Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Обявления за възложени поръчки

Договор 6772/27.02.2017 г. със „Софарма трейдинг“ АД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:35ч.]
Договор 6771/27.02.2017 г. с „Рош България“ ЕООД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:35ч.]
Договор 6770/27.02.2017 г. с „Про фармация“ ЕООД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:35ч.]
Договор 6769/27.02.2017 г. с „Фьоникс Фарма“ ЕООД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:35ч.]
Договор 6768/27.02.2017 г. с „Новимед фарма“ ЕООД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:35ч.]
Договор 6767/27.02.2017 г. с „Медекс“ ООД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:35ч.]
Договор 6766/27.02.2017 г. с „Химимпорт фарма“ АД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:35ч.]
Договор 6765/27.02.2017 г. с „Екос медика“ ООД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:35ч.]
Договор 6764/27.02.2017 г. с „Екофарм“ ЕООД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:35ч.]
Договор 6763/27.02.2017 г. с „Алта фармасютикълс“ ЕООД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:35ч.]
Договор 6762/27.02.2017 г. с „Ей енд Ди Фарма България“ ЕАД[публикувано на 17.03.2017г. в 12:35ч.]