Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Доставка, разработване, внедряване, адаптиране и поддържане на ERP система за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД