Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Сключени договори с приложения

Приложение към договор 5887 от 19/03/2015 „Лифтком Сервиз“ ЕООД [публикувано на 23.03.2015г. в 8:46ч.]
Договор 5887 от 19/03/2015 „Лифтком Сервиз“ ЕООД стр.5[публикувано на 23.03.2015г. в 8:46ч.]
Договор 5887 от 19/03/2015 „Лифтком Сервиз“ ЕООД стр.1-4[публикувано на 23.03.2015г. в 8:46ч.]